Yasal olmayan yolcu taşımacılığı

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 2011 Yılı Denetleme Kurulu raporunu okuyunca Türkiye Cumhuriyeti Yasalarını hiçe saydığı anlaşılıyor. Belediye adeta kendi hukuk düzeniyle yönetiliyor.       
2011 Yılı Denetleme Komisyonu’nda görev alan denetmenler, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uyulmadığını belirtiyor. Başkan’ı uyararak Belediyenin yolcu taşıma ve ferdi kaza sigortalarının 5393 Sayılı Belediye Kanununa uygun olarak yapılmasını istiyor.
5393 Sayılı Kanun diyor ki; “Belediyeler yolcu taşımacılığı yapamaz” Bu işin araç kiralama (ihale) yoluyla yapılacağı açıkça belirtilmesine rağmen, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin başta Belediyespor olmak üzere şehirler arası ve Tümbüldek Kaplıcaları’na yolcu taşımacılığı yaptığı görülüyor.
Belediyespor sporcularının şehirler arası karşılaşmalara yolcu taşımacılığı yaptığı, Denetleme Komisyonunca saptanmış durumda. Bu yetmiyormuş gibi Ankara’ya, parti kongrelerine sık sık servis yapıldığı ileri sürülüyor.
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı başta olmak üzere diğer yetkililer, yasaları çiğnemek ve hukuk devletini ayaklar altına alma cesaretini nereden buluyor?
Belediye Kanunun 60. maddesinin (H) bendinde (Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri) denilerek sigorta giderleri Belediyenin giderleri arasında sayılmıştır. Ancak burada ifade edilen sigorta, bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliğinin harcamalara ilişkin formül başlıklı (R) – cetvelinin “340 tarifeye bağlı ödemeler” ayrıntı kodunun (b) bendinde aynen “sigorta giderleri diğer harcama kalemlerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderlerinin dışındadır. Belediye mallarının sigorta edilmemesi esastır. Ancak; yanıcı, patlayıcı maddeler, gemi ve ilaç depolama yerlerinin sigorta giderleri), evrakı müsbitelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta ve navlun giderleri” denilmek suretiyle istisna olarak sayılan giderler dışında belediye mallarının sigorta edilmemesinin esas olduğu ilkesi kabul edilmiştir.
4925 Sayılı Kanun ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan kararda, zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasının kapsamı açıkça belirtilmiştir. Buna göre, belediyeye ait otobüslerin kasko ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması mevzuata aykırıdır. Ancak emsal kararlarda görüldüğü gibi örneğin Bursa Nilüfer Belediyesi’nin 2005 yılında yapmış olduğu 3 adet otobüsün zorunlu ferdi kaza sigortasının 17.02.2009 tarih ve 30654 sayılı tutanak ile tanzim kılındığı görülmüştür.
Bu ve benzeri kararlar gösteriyor ki, Mustafakemalpaşa Belediyesinin yapmış olduğu zorunlu ferdi kaza sigortaları ve buna bağlı olarak yolcu taşımacılığı suç teşkil etmektedir.
Yukarıda bahsedilen yasayı yineleyelim ve yazımıza nokta koyalım.
Bu hizmetler, hizmet almak suretiyle yani ihale yoluyla araç kiralayarak yapılabilir. Belediye yetkililerinin yasalara aykırı hareket etmeleri düşündürücüdür. Belediye yetkilileri ya yasalara meydan okumakmaktan zevk alıyor, ya da bu cesaretleri cehaletten kaynaklanıyor…

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir