ERGÜN KOÇ, 02/10/2018 TARİHLİ MAHKEME KARARI İLE 2 YIL 1 AY HAPİS YATACAK!

YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANMADI!

İbrahim BURSALI’NIN HABERİ

Karacabey 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 02/10/2018 tarihli kararı ile AKP eski Milletvekili Önder Matlı’ya ait sit alanındaki inşaatın yapımına, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin almadan onay verdiği için eski Belediye Başkanı Ergün Koç’a 2 yıl, 1 ay hapis cezası verdi. Ergün Koç’a, 2863 sayılı yasaya aykırı uygulama sergilediği gerekçesiyle verilen hapis cezasının, aynı suçun daha önce de defalarca işlenmiş olması nedeniyle ertelenmesi ve paraya çevrilmesi söz konusu değil. Karar, Yargıtayca onaylandıktan sonra Koç cezaevine konulacak.
Ergün Koç, halkı ve İYİ Parti yöneticilerini kandırabilir miyim hamleleri ile geçen hafta ilginç bir çıkış yaptı. Kendisini eleştiren medyaya yüklenerek, “Kalemini satan, iftiracı ve yalan haberleriyle beni karalamaya çalışan sözde gazetecilere, “22 Ekim 2018 tarihinde aldığım adli sicil belgemle cevap veriyorum” şeklindeki tam sayfa ilanlarla sütten çıkmış ak kaşıkmış gibi görüntü sergilemeye çalıştı.
Denetimli serbestlikle aldığı cezaların tamamlanması üzerine çıkardığı “Adli sicil belgesi” (Kandırmacada kullanılan belge) tabi ki hiç bir işe yaramadı. Saçma sapan bu çıkışa kargalar bile güldü.
Şu anda, Orhan Güzel’in şikayeti üzerine aldığı 6 yıl hapis cezası Yargıtay’da bekleyen Ergün Koç, CHP’den yüz bulamayınca, İYİ Partiden Karacabey Belediye Başkanı adayı olabilmek için inanılmaz yalanlarla iki de bir sahne almaya çalışıyor.
Ancak, bir ay önce dökülmeye başlayan mahkeme kararlarından biri ortaya çıkınca, yalancının mumu yatsıya kadar da yanmadı.
Ergün Koç’un ne kadar yalancı, ne kadar talancı, ne kadar arsız, ne kadar tutarsız biri olduğunu gösteren 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 02/10/2018 tarihli kararı Karacabey’de bomba gibi patladı.
Kaçak inşaat yapımını adeta teşvik eden Ergün Koç’un, 02/10/2018 tarihinde 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığını somutlaştıran Karacabey 1. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karar ertelenemiyor ve paraya çevrilemiyor.
Mahkeme kararını aşağıda ilgilenenlerin bilgisine aktarıyorum. Kim yalancı? Kim iftiracı? Kim karalama haber yapıyor ve kim satılmış kalem oluyor? Bir kez daha bilinsin istedim. Değerlendirmeyi halk yapsın:
“T.C.
KARACABEY
1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2017/145 Esas
KARAR NO: 2018/425
C.SAVCILIĞI ESAS NO:2011/996
GEREKÇELİ KARAR
TÜRK MİLLETİ ADINA
DAVACI:K.H
SAVUNMA;
Sanık Ergün Koç’un Bozma İlamı Sonrası Mahkememizde Alınan Savunmasında Aynen: “Üzerime atılı suçu anladım. Ben olayla ilgili daha önce ifade vermiştim. O ifadem doğrudur. Aynen tekrar ederim. Bozma ilamını kabul etmiyorum. Daha önce verilen kararda direnilmesini talep ediyorum. Mevcut olan kültür varlığı etrafındaki yer alan gayrimenkuller için yasa gereği tapuya şerh verilmesi gerekiyordu. Söz konusu parsel de ise bu şekilde bir şerh bulunmamaktadır. Kültür varlığı ile yapılan bina arasında yaklaşık 15 m’den fazla bir yol genişliği bulunmaktadır. Herhangi bir şekilde yapı kullanımına, imar mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. Kültür varlığının etrafında pek çok bina bulunmaktadır. Bu binalarla ilgili bu güne kadar buna benzer bir işlem yapılmamıştır. İmar mevzuatına aykırı olduğu iddia edilen binanın kültür varlığına bir zarar, ziyan verecek şekilde bir konumu bulunmamaktadır ve tamamen hüssiniyet kuralları çerçevesinde yerine getirilmiştir. Bu nedenle beraatimizi talep ediyorum. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim. Mahkemenin aksi kanaate varması halinde lehime olan kanun maddelerinden yararlanmak istiyorum. Mahiyetini tarafıma açıklamış olduğunuz hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerin hakkımda uygulanmasını talep ederim” şekline beyanda bulunmuştur.
Sanık hakkında 2863 sayılı yasanın 65/2 TCK. 43/1 ve TCK’NIN 257/1, 43/1 maddesi hükümlerinin uygulanması ihtimaline binaen sanığa CMK’nın 226. Maddesi gereğince ek savunma hakkı verildi.
Sanıktan soruldu: “Ek savunma hakkımı anladım. Ek savunma için süre istemiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Söz konusu işlem mevzuata uygun şekilde yerine getirilmiştir. Hükümet Konağı’nın yapısına herhangi bir zarar verilmesi söz konusu değildir. Tamamen hüssiniyet kuralları çerçevesinde işlem yerine getirilmiştir.” dedi.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
A)1)-Sanık Ergün Koç’a yüklenen 2863 sayılı kanuna aykırı olarak imar izni verme suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 2863 Sayılı Kanunun yürürlükte bulunan 6498 sayılı kanun ile değişik 65/2 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı göz önünde bulundurularak takdiren 2 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına.
2-Sanığın üzerine atılı bu suçu aynı suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla kez işlemiş olması nedeniyle cezasında TCK 43/1 madde gereğince takdiren 1/4 oranında artırım yapılarak 2 yıl 6 ay hapis ve 6 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına
3-Sanığın kaçamaklı ikrarı ve fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurularak TCK.nun 62. Maddesi gereğince verilen cezadan takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 2 yıl 1 ay hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına
Sanığın doğrudan verilen 5 gün adli para cezasının TCK.nun 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak bir gün karşılığı 20 TL kabul edilerek sanığın 100.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığı verilen adli para cezasının miktarı, sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak TCK.nun 52/4. Maddesi gereğince verilen adli para cezasının taksitlendirilmesine takdiren yer olmadığına Hükmolunan adli para cezasının ödenmemesi halinde infaz aşamasında Cumhuriyet Savcısı kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verileceği, günlük çalışma süresi en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce belirleneceği, hakkında hazırlanan program ve denetime uyarı ve önerilere uymama halinde çalışılan günlerin hapis cezasından mahsus edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirileceği (sanığa ihtarat yapılamadı)
4-Sanık hakkında verilen ceza 2 yılın üzerinde hapis cezası ve adli para cezası olduğundan kanunen CMK. 231/5 ve TCK. 50,51 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına
5-Kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezası ile mahkumiyetin yasal sonucu olarak sanığın, Anayasa Mahkemesi’nin 08/10/2015 tarih 2014/140 esas 2015/85 karar sayılı iptal kararı da dikkate alınarak 5237 sayılı TCK’nın 53/1 maddesinin a,b,c,d,e bendlerinde yazılı haklardan aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar, kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyumluk yetkileri açısından anılan maddenin üçüncü fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına.”

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir