Ekolojik kayıtsızlık ve inançsızlığı arttıran unsurlar “Çarpıtma ve faktör örneği”

Author Image
Necati Özyiğit
Psikolojik Mesafe:  İnsanın doğal dünyadan uzaklaşması.
Teknolojik Yalıtım: “Güneş enerjili klimalarınızı çalıştırın”.
İnkarın Örgütlenmesi: Kasten yanıltan kampanyalar ve bilimsel belirsizliği öne çıkararak dikkat çekme yada komplolar.
Mantığa Aykırı Bilgiyi Reddetme: Atmosferde sera gazlarının%0,01 artışı dünya iklimini derinden etkileyebilir.
Davranışların Devrimi: Tehlikeli olduğunu ve fazla benzin yaktıklarını bilseler bile insanların araba kullanma alışkanlıklarının davranışlarını etkilemesi.
Endişe verici fiyat sinyallerinin yokluğu: Karbon piyasa fiyatının sıfır yada düşük olması.
Görünmez Sebep-Sonuç İlişkileri: Karbondioksit yada metanı göremezsiniz.
Mekana Aidiyet Eksikliği: Bizde iklim değişikliliğinden fayda görecek bir yere göç ederiz.
Önlem Almadan Ertelenmiş Hoşnutluk: Keskin iklim değişikliği önlemleri alan politikacıların maliyet ödemeye maruz bırakılmaları ve önlemlerinin getirisini ölçülebilmesinden önce neredeyse ya işinden yada hayatından olacak olmaları.
Özyeterlilik Eksikliği: “Tek bir kişi ne yapabilir ki?”.
Karmaşa: İklim değişikliği gibi kötücül problemlerin çözümü yoktur.
Gerekçeli Muhakeme: Serbest piyasa liberalizmine bağlılık, Pazar dışı iklim politikalarını reddetmeyi gerektiriyor.
Mevcut Durumu Gerekçelendiren vat eden inançlar: İncil, Nuh peygambere bir daha sel olmayacağı sözünü yada iklimin çöküşünde kurtuluşu verdi. (örn. Okyanusu demir tosuyla gübrelenmesi)
İyimserlik Etkisi: Kişisel riskleri yok saymak yada gelecek tehditleri küçültme.
Gömülü Maliyetler: Dolara yatırım, hayaller, zaman durağanlığı destekler fikri.
Güvenme ve İnkar: Bilime/hükümete güvenmeme.
Dağılmış Dikkat: Sekiz saat Youtube izleme yada ekran başında oyalanma.
Dokunaklı Görüntüleri Birleştirme: İdaellere duygusal bağın dünya görüşünü tanımlaması.
Kültürel Öğrenme Kuramı: Kürtaj, eşcinsellik, milliyetçilik görüşlerine bağlanma yoluyla grup kimliği ve uzantısı olarak iklim değişikliği konusunu ilişkisiz görme.
Meseleleri Çerçeveleme de Yetersizlik, Başarısızlık: Yenilenebilir enerji için yeşil fırsatları tehdit yada hayat tarzından fedakarlık olarak alma.
Kaynak: Dünyanın Durumu 2014

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir