Avrupa kentli hakları bildirgesi

Aşağıda belirtilen hakların gerçekleşmesi, fertlerin dayanışma ve sorumlu hemşeriliğe ilişkin eşit yükümlülükleri kabul edilmesine bağlıdır. Avrupa yerleşimlerinde yaşayan kent sakinleri şu haklara sahiptir.

GÜVENLİK : Mümkün olduğunca; suç, şiddet ve yasadışı olaylardan arındırılmış, emin ve güvenli bir kent.

KİRLETİLMEMİŞ SAĞLIKLI BİR ÇEVRE: Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğal ve doğal kaynakları korunan bir çevre.

İSTİHDAM: Yeterli istihdam olanaklarının yaratılarak ekonomik kalkınmadan pay alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması.

KONUT:Mahremiyet ve dokunulmazlığın garanti edildiği, satın alınabilir yeterli konut stoklarının sağlanması.

ULAŞIM ve DOLAŞIM: Toplu taşıma, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında  birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması.

SAĞLIK : Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı bir düzenin sağlanması.

SPOR ve DİNLENCE:  Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun her birey için spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği olanakların sağlanması.

KÜLTÜR: Çeşitli kültürel faaliyetlerin, yaratıcı aktivitelerin ve benzeri olanakların sunulması ve katılımın sağlanması.

KÜLTÜRLER ARASI KAYNAŞMA: Geçmişten günümüze farklı kültürel ve etnik yapıları barındıran toplulukların barış içinde yaşamalarının sağlanması.

KALİTELİ BİR MİMARİ ve FİZİKSEL ÇEVRE : Tarihi yapı mimarının duyarlı bir biçimde restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarın uygulanmasıyla, uyumlu ve güzel fiziksel mekanların yaratılması.

İŞLEVLERİN UYUMU: Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal atkivitelerin olabildiğince birbirleriyle ilintili olmasının sağlanması.

KATILIM: Çoğulcu demokrasilerde kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması.

EKONOMİK KALKINMA: Kararlı ve aydın yapıdaki tüm yerel yönetimlerin doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya katkı konusunda sorumluluk sahibi olması.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması ilkesi arasındaki uzlaşmanın sağlanması.

MAL VE HİZMELER: Erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hizmet sunumunun yerel yönetimler, özel sektör ya da her ikisinin ortaklığıyla sağlanması.

DOĞAL ZENGİNLİKLER VE KAYNAKLAR: Yerel doğal kaynak ve değerlerin, yerel yönetimlerce akılcı, dikkatli, verimli ve adil biçimde, beldede yaşayanların yararı gözetilerek korunması ve idaresi.

KİŞİSEL BÜTÜNLÜK :Bireyin, sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması.

BELEDİYELER ARASI İŞBİRLİĞİ: Kişilerin yaşadıkları beldenin, beldeler arası ya da ilişkilerine doğrudan katılma konusunda özgür olmaları ve özendirilmesi.

FİNANSAL YAPI VE MEKANİZMALAR: Bu bildirgede tanımlanan hakların sağlanması için gerekli mali kaynakları bulma konusunda yerel yönetimlerin yetkili kılınması.

EŞİTLİK: Yerel yönetimlerin tüm bu hakların bütün bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç. Sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, zihinsel veya fiziksel özürlerine bakılmadan eşit olarak sağlamakla yükümlü olması…

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir